Mūsų atliekamos paslaugos:

 • Išorinės marketingo veiklos tyrimai (kainų, reklamos, pirkėjų elgesio, prekių paklausos ir pasiūlos, konkurentų, paskirstymo sistemos ir kitokio pobūdžio tyrimai).
 • Vidinės marketingo veiklos tyrimai (išlaidų reklamai tyrimas, sandėliavimo, produkcijos realizavimo ir sandėliavimo problemų analizės ir t.t.).
 • Prekės ar paslaugos tyrimai.
 • Pardavimų tyrimai.
 • Rinkos segmentavimo tyrimai.
 • Prekių ar paslaugų kainos tyrimai.
 • Paskirstymo tyrimai.
 • Rėmimo ir reklamos efektyvumo tyrimai.
 • Įvaizdžio tyrimai.
 • Prekinio ženklo tyrimai.
 • Vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimai.
© 2011 UAB „Įmonių steigimas ir konsultacijos“. Visos teisės saugomos.