Leidimai gyventi Lietuvoje, Šengeno vizos ir Lietuvos Respublikos pilietybė

Padedame gauti leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvoje. Mūsų įmonė pasirūpins visų dokumentų parengimu, kurie būtini norint gauti Lietuvos Respublikoje gyvenančio asmens statusą. Turėdami leidimą gyventi Lietuvoje, Jūs galėsite be jokių kliūčių įvažiuoti ne tik į Lietuvą, bet ir į bet kurią kitą Šengeno zonos valstybę.

LEIDIMAS LAIKINAI GYVENTI LIETUVOJE

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje - tai dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje jame nurodytą laiką. Leidimas laikinai gyventi paprastai galioja vienerius metus, o po to gali būti pratęsiamas.
Ukrainos, Baltarusijos, Armėnijos, Indijos, Kinijos, Rusijos ir kitų trečių šalių piliečiai leidimo laikinai gyventi Lietuvoje galiojimo metu turi teisę pasirinkti savo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, ją keisti, išvykti iš Lietuvos Respublikos ir grįžti į ją. Be to, šių šalių piliečiai, leidimo laikinai gyventi Lietuvoje galiojimo metu turi teisę be vizų keliauti po visas Šengeno valstybes.

Dokumentai reikalingi dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje išdavimo:

 1. Nuotrauka;
 2. Paso kopija su nuotrauka ir paso kopija su gyvenamosios vietos adresu;
 3. Dokumentai, patvirtinantys, kad turite galiojantį sveikatos draudimą;
 4. Dokumentai, patvirtinantys, kad jūs esate įmonės (UAB) savininkas ar akcininkas;
 5. Dokumentai, patvirtinantys, kad turite pakankamai lėšų ir (ar) gaunate reguliarių pajamų, kurių pakanka pragyventi Lietuvoje (pažyma iš užsienio ar Lietuvos banko, patvirtinanti, kad turite sąskaitoje nemažiau kaip 9600 Litų (2800 Eurų));
 6. Šengeno vizos kopija, galiojanti ne mažiau kaip 4 dienas (reikia gauti prieš pateikiant prašymą);
 7. Įgaliojimas mūsų konsultantui.

Turėdami leidimą laikinai gyventi Jūs galite:

 • Atvykti į ES ir Šengeno zonos šalis ir būti ten neribotą laiką (leidimo galiojimo laikotarpiu);
 • Vykti be vizų į visų ES ir Šengeno zonos valstybių teritoriją, neribojant buvimo laiko;
 • Paprasčiau gauti vizas į tokias šalis kaip JAV, Kanada, Didžioji Britanija, Australija;
 • Ieškotis darbo Lietuvoje;
 • Turėti tokias pat socialines garantijas, kaip ir Lietuvos piliečiai: nedarbingumo pašalpa, vaiko gimimo pašalpa, medicina, studijos ir kt.;
 • Gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;
 • Asmenims, turintiem leidimą gyventi Lietuvoje komercinės veiklos pagrindu (IĮ ar UAB) suteikiama teisė įsigyti automobilį su galimybe jį eksploatuoti už Europos Sąjungos ribų (laikinas išvežimas pagal įvežimo šalies teisės aktus).

Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išduodamas 4-6 mėnesių laikotarpyje.

LEIDIMAS NUOLAT GYVENTI LIETUVOJE

Leidimas nuolat gyventi Lietuvoje  – dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ir patvirtinantis užsieniečio nuolatinio Lietuvos Respublikos gyventojo statusą.

Užsienio šalių piliečiai turi teisę vykdyti ūkinę, komercinę, ir kitą teisėtą veiklą Lietuvos Respublikoje. Pradžiai jums būtina užregistruoti įmonę (UAB arba IĮ), tam kad gautumėte gauti leidimą laikinai gyventi vieneriems metams, su galimybe jį pratęsti ir vėliau gauti leidimą nuolat gyventi. Teisė gauti leidimą nuolat gyventi Lietuvoje atsiranda po 5 metų, nuo leidimo laikinai gyventi išdavimo.

Asmenys, turintys leidimą gyventi Lietuvoje komercinės veiklos pagrindu (IĮ ar UAB), gali įsigyti automobilį su galimybe jį eksploatuoti už Europos Sąjungos ribų (laikinas išvežimas pagal įvežimo šalies teisės aktus).

Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje išduodamas 4-6 mėnesių laikotarpyje.

© 2011 UAB „Įmonių steigimas ir konsultacijos“. Visos teisės saugomos.