Pertvarkymas - tai juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Atlikus pertvarkymo procedūras, juridinis asmuo nepasibaigia, vykdoma veikla nenutrūksta, pasikeičia tik jo teisinė forma (individuali įmonė tampa uždara akcine bendrove, asociacija - viešą ja įstaiga ir pan.), tai neturi įtakos bendrovės turtui, teisėms ir pareigoms – jie išlieka naujosios teisinės formos juridiniam asmeniui.

Mes atliksime šias paslaugas:

 • konsultuosime įmonės pertvarkymo klausimais;
 • paruošime juridinio asmens savininko sprendimą pertvarkyti juridinį asmenį;
 • paskelbsime apie šį sprendimą viešai steigimo dokumentuose numatytame dienraštyje bei pranešime visiems juridinio asmens kreditoriams;
 • įregistruosime Juridinių asmenų registre pertvarkomos įmonės teisinį statusą;
 • parengsime teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumentų redakciją;
 • rezervuosime naujos teisinės formos pavadinimą Juridinių asmenų registre;
 • pateiksime notarui tvirtinti steigimo dokumentus bei formas;
 • įregistruosime Juridinių asmenų registre;
 • pagaminsime antspaudą.

Įmonės pertvarkymas paprastai užtrunka apie 2 savaites.

Individualios įmonės pertvarkymas

Individuali įmonė gali būti pertvarkoma į akcinę bendrovę, uždarąją akcinę bendrovę ir viešąją įstaigą.

Reikalingi dokumentai ir informacija:

 • IĮ registravimo pažymėjimas;
 • IĮ nuostatai;
 • IĮ balansas;
 • turto vertinimo ataskaita (jei nepiniginis turtas perduodamas už UAB akcijas), arba pažyma iš banko apie turimą 10 000 litų sumą;
 • Duomenys apie savininką (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta);
 • Duomenys apie skiriamą UAB direktorių (vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta); 
 • UAB pavadinimas;
 • Buveinės adresas (reikalingas patalpų savininko sutikimas, patvirtintas Notaro. Jeigu patalpos įkeistos bankui, banko sutikimas).

Mes atliksime šias veiksmus:

 • konsultuosime individualios įmonės pertvarkymo klausimais;
 • laikinai įtrauksime naujos teisinės formos juridinio asmens pavadinimą į Juridinių asmenų registrą;
 • surašysime savininko sprendimą dėl individualios įmonės pertvarkymo bei rengsime kitus teisinius dokumentus;
 • parengsime teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento redakciją;
 • užtikrinsime tinkamą informacijos apie individualios įmonės pertvarkymą paskelbimą;
 • užpildysime Juridinių asmenų registrui teikiamas formas (JAR formos);
 • atstovausime notarų biure ir Juridinių asmenų registre;
 • pagaminsime antspaudą.
© 2011 UAB „Įmonių steigimas ir konsultacijos“. Visos teisės saugomos.