Bankroto administravimas, Įmonių likvidavimas ir veiklos sustabdymas

Įmonės veiklos sustabdymas - tai procedūra, kurios metu įmonė, nesudaranti ir nevykdanti jokių sandorių, atsiskaitymų su ūkio subjektais ir negaunanti pajamų, gali būti pripažinta nevykdančia veiklos. Tokia įmonė gali būti laikinai atleista nuo mokesčių deklaracijų teikimo, atsisakyti buhalterijos tvarkymo ir taip sustabdyti savo veiklą.

Mes atliekame šias paslaugas:

  • konsultuojame įmonės veiklos sustabdymo klausimais visos procedūros metu;
  • parengiame dokumentus, reikalingus įmonės laikinam atleidimui nuo mokesčių deklaracijų teikimo;
  • atstovaujame Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Reikalingi dokumentai bei informacija:

  • įmonės duomenys (pavadinimas, kodas, PVM kodas, registruotos buveinės adresas);
  • įmonės vadovo duomenys;
  • samdomų darbuotojų skaičius;
  • įregistruotų, atsiskaitymams nenaudojamų kasos aparatų, perregistruotų atsakingai saugoti, pavadinimai ir numeriai;
  • UAB balansas veiklos nevykdymo termino pradžiai;
  • mokesčių, nuo kurių deklaracijų teikimo prašoma laikinai atleisti, deklaracijos už laiko tarpįnuomokestiniolaikotarpiopradžiosikiveiklosnevykdymoterminopradžios
© 2011 UAB „Įmonių steigimas ir konsultacijos“. Visos teisės saugomos.