Imonių steigimas, Įmonių pardavimas, Įmonių teisinis administravimas, Įmonės duomenų keitimas

  • Teikiame išsamią konsultaciją juridinių asmenų valdymo struktūros ir įstatų keitimo klausimais, vienasmenio valdymo organo (vadovo, pirmininko, prezidento) ir kitų kolegialių organų (valdybos, stebėtojų tarybos, revizijos komisijos ir kt.) narių duomenų keitimo klausimais;
  • surašome protokolus, sprendimus, parengiame darbo sutartis, teisės aktų nustatytais atvejais parengiame naują steigimo dokumento redakciją bei kitus teisinius dokumentus, užtikriname tinkamą informacijos apie keičiamus juridinio asmens organus ar jų narių duomenis paskelbimą;
  • pildome Juridinių asmenų registrui teikiamas formas;
  • atstovaujame notarų biure, Juridinių asmenų registre, kitose institucijose ir organizacijose.
© 2011 UAB „Įmonių steigimas ir konsultacijos“. Visos teisės saugomos.