Imonių steigimas, Įmonių pardavimas, Įmonių teisinis administravimas, Įmonės duomenų keitimas

Įstatinis kapitalas mažinamas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu arba LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais – teismo sprendimu.

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas šiems tikslams:

 • kad būtų panaikinti bendrovės balanse įrašyti nuostoliai;
 • siekiant anuliuoti bendrovės įsigytas akcijas;
 • siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų. Sprendimas sumažinti įstatinį kapitalą, siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų, gali būti priimtas tik eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.
 • kad būtų ištaisytos įstatinio kapitalo sudarymo ar didinimo metu padarytos klaidos.

Įstatinis kapitalas gali būti mažinamas šiais būdais:

 • sumažinant akcijų nominalias vertes;
 • anuliuojant akcijas.

Mes atliksime šias paslaugas:

 • konsultuosime įstatinio kapitalo mažinimo klausimais;
 • surašysime akcininkų susirinkimo protokolus/vienintelio akcininko sprendimą, užtikrinsime tinkamą informacijos paskelbimą apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą;
 • parengsime teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią naują steigimo dokumento (įstatų) redakciją bei  kitus teisinius dokumentus;  
 • užtikrinsime tinkamą informacijos apie įstatinio kapitalo mažinimą paskelbimą;
 • užpildysime Juridinių asmenų registrui teikiamas formas (JAR formos);
 • atstovausime notarų biure ir Juridinių asmenų registre;
 • užpildysime akcijų apskaitosdokumentus.
© 2011 UAB „Įmonių steigimas ir konsultacijos“. Visos teisės saugomos.