Imonių steigimas, Įmonių pardavimas, Įmonių teisinis administravimas, Įmonės duomenų keitimas

Reikalingi duomenys:

  • steigėjų (akcininkų) duomenys - vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas. Jei steigėjas yra juridinis asmuo – įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, direktoriaus duomenys, įstatai, registravimo pažymėjimas. Kai steigėjas yra užsienio juridinis asmuo, reikalingas išrašas, patvirtinantis, kad steigėjas įregistruotas užsienio valstybės juridinių asmenų registre;
  • steigiamos AB direktoriaus vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;
  • AB pavadinimas;
  • buveinės adresas (Reikalingas patalpų savininko sutikimas, patvirtintas Notaro. Jeigu patalpos įkeistos bankui, banko sutikimas);
  • informacija, kokiomis dalimis bus valdomos akcijos, kokia ūkine – komercine veikla užsiims AB, kas bus valdymo nariai /direktorius, stebėtojų taryba, valdyba;
  • pažyma iš banko apie AB įstatinį kapitalą, ne mažesnį negu 150 000 litų.

Akcinių bendrovių steigimas atliekamas per 8-9 darbo dienas.

© 2011 UAB „Įmonių steigimas ir konsultacijos“. Visos teisės saugomos.